Mini Renkte Yaşam

Güvenlik

 • Kadromuz: Tüm idareci ve öğretmenlerimiz ilk yardım eğitiminden geçmiştir ve sertifikalıdır. Okullarımızda öğretmen ve yöneticilerin de yer alabildiği “acil müdahale” grupları oluşturulmuştur.
 • Acil durumlar: Okulumuzun her noktası ve bahçesi CCTV kameralar izlenmektedir. Okulumuzda her odada duman dedektörleri bulunmaktadır. Acil durum planlarımız hazırdır ve 2 ayda bir oyun şeklinde tatbikat yapılmaktadır.

Beslenme

 • Yemekler okul yemekhanemizde beslenme uzmanlarının hazırladığı menülere uygun bir şekilde okulumuz aşçıları tarafından hazırlanır.
 • Yemek menülerimiz aylık listeler şeklinde hazırlanmakta ve okuldan uygulamasında yayınlanmakta ayrıca okulun ilgili panolarına da asılmaktadır.

Hijyen

 • Buharlı temizlik: Günümüzde hastalıkların en çok barındığı ve oluştuğu ortamlar toplu yaşam alanlarıdır. Bizlerde bu bilinç ile hareket edip çocuklarımızın hastalanma riskini azaltabilmek için her üç ayda bir Mini Renk Okulları olarak şubelerimizde hijyen uygulamasının yapılmasını sağlayıp, sertifikalandırmaktayız. 
  Nano Hijyen Nedir ? ULV cihazı aracılığı ile sisleme yöntemiyle buharlaştırılarak uygulanmaktadır. Nano boyutta sisleme ile ortama yayılan gümüş, tüm yüzeylerde ki gerekli temizlik işlemini gerçekleştirmektedir.
  Nano Hijyen uygulaması Kollodial Gümüş bazlı bir uygulamalıdır. Kollodial Gümüş’ ün yapısı gereği temizlik alanında ki faydaları oldukça fazladır. Bu konuda Dünya çapında bir çok araştırma yapılmış olup ve sonuçları olumlu olarak açıklanmıştır ve uygulamalarda aktif olarak kullanılmaktadır.
 • Organik temizlik: Normal temizlik ürünleri ile organik bitkisel temizlik ürünleri arasında birçok fark bulunmaktadır. Temizlik ürünleri sağlığımız açısından ve hijyen açısından hayatımızda oldukça büyük bir öneme sahip olmaktadır. Organik olmayan kullanılan temizlik ürünlerinin içerisinde 55 bine yakın kimyasal çeşidi bulunmaktadır. Kimyasal temizlik ürünleri bizi zehirlerken organik temizlik ürünleri bizim sağlığımıza zarar vermez. Çünkü organik temizlik ürünlerinde sağlığımızı etkileyen kimyasal içerikli maddeler yer almamaktadır. Doğamızın dengesini bozmayan bu temizlik ürünlerini hem sağlığımız için hem de doğamızı korumak için tercih etmekteyiz.

Sağlık

Önleyici sağlık hizmetleri

  • İlkyardım sertifikası: Okulumuzda idarecilerimiz de dahil olmak üzere tüm öğretmenler ilk yardım sertifikalıdır.
  • Alerji: Okulumuzda bulunan tüm halılar anti alerjik özelliğe sahiptir.
   Gıda alerjileri konusunda bilgilendirilmemiz durumunda, sınıf öğretmenimizi ve ilgili tüm personeli de durum hakkında bilgilendiririz ve yemekhanemizde ilgili çocuğun ile astığımız uyarılarla çocukların alerjik oldukları gıdaları tüketmelerini engelleriz.
  • Acil durumlar: Okulumuzda idarecilerimiz de dahil olmak üzere tüm öğretmenler ilk yardım sertifikalıdır.
   Okul kazaları ve akut gelişen acil hastalıklarda ihtiyaç duyulduğu takdirde, veliden izin alınarak veli ile birlikte hareket edilerek çocuğun ilgili hastaneye sevki yapılır.

Ekipmanlar

  • Oyuncaklar ve boyalar: Mini Renk Okullarında bulunan tüm oyuncaklar ve boyalar, TSE ve/veya Avrupa Birliği standartlarına uygundur.

İletişim

Mini Renkte iletişim uygulaması

Günlük iletişimde “OKULDAN” uygulamasını kullanırız. Bu uygulama üzerinden velilerimiz akıllı telefonları üzerinden çocuklarının kendilerini nasıl hissettiğini, sağlığını, beslenme durumunu ve uyku durumunu belli aralıklarla velilere gönderilen günlük ders akışına uygun şekilde öğrenebilirler.
Aylık menü ve etkinlikleri anlık olarak görebilirler. Çocukların aktivitelerinin resimlerini günlük olarak okuldan uygulaması ile paylaşır.

  • Veli oryantasyon toplantıları
   Öğretim yılı başında velileri bilgilendirmek amacıyla yapılan toplantılardır. Bu toplantılarda veliler öğretmenlerle tanışır ve ders programları ile okulun işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi alırlar.
  • Veli toplantısı
   Dönemde bir kez olmak üzere yılda iki kez, yaş grupları olarak yapılır. Bunun dışında veliler farklı zamanlarda da okul müdüründe randevu alarak ilgili öğretmen ve psikologlar ile görüşebilirler.
  • Veli branş öğretmeni bireysel görüşmeleri
  • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bireysel görüşmeleri
   Psikolojik danışmanların öğrencilerin duygusal, psikolojik ve sosyal gelişimlerini anne-baba ile paylaşmak amacıyla düzenledikleri görüşmelerdir. Veli de gerek gördüğü durumlarda randevu alarak öğrencinin psikolojik danışmanı ile görüşebilir.
  • Bültenler
   Bültenler, öğrencilerin istenilen hedeflere ulaşmasını sağlayacak, organize edilmiş etkinliklerin tümüdür. Eğitim bülteni, yaşayan dinamik bir olgudur.

Mini Renk Okullarında bültenlerimiz, günlük olarak detaylı bir şekilde planlanmış olup, ay içerisinde öğrenilecek konu ve ayın önemine bağlı olarak hazırlanmaktadır.

Her ayın başında veli ile paylaşılan eğitim bülteni; ev ve okul arasındaki güçlü pozitif bağ oluşturulup, çocukların gelişiminde ve eğitiminde önemli rol oynamaktadır. Okul, öğrenci, veli ve öğretmen arasındaki iş birliğinin güçlü olması olumlu bir okul iklimi oluşturulmasında önemlidir.

TAŞIMA

Öğrencilerimizin güvenle okula gelip evlerine dönmesi için servis hizmetimizi sizlere sunuyoruz.

OTOPARK

Okulumuzu ziyaret etmeye arabanız ile geldiğinizde arabanızı kolayca park etme imkanı barındırıyoruz.

OKUL DENEYİMİ

Mini Renk Koleji’nde eğitim anaokulu ve ilkokul seviyelerinde verilmektedir ve tüm öğrenciler için iyi bir gelecek planlamasıyla hareket edilmektedir.

Mini Renk’te Yaşam

Eğitimci, yönetici ve uzman psikologlarımızdan oluşan kurucularımız 2011 yılında eğitimde şeffaflığı, çok yönlülüğü, öğrencide eğitim eşitliğini , öğretmenlerimizde ise meslek sevgisini, uzmanlığı ve eğitimini en ön planda tutarak ‘Mini Renk Anaokulları’ nı kurmuştur. Mini Renk Anaokulları marka hakkı satmadığından her şubesi tek bir yönetim ile idare edilmektedir.

Mini Renk Anaokulları, çocuğunuzun mutlu bir geleceğe ilk adımlarını atacağı, onu bekleyen geleceğe güçlü bir şekilde hazırlandığı yerdir.

Mini Renk Koleji’nde gün 08.00 de başlar 19.00 a kadar sürer.